Actividades de educación medioambiental en centros escolares

No curso 2014/2015 leváronse a cabo diferentes actividades nos centros educativos:

CEIP Castrillón

CEIP Reibón

Colexio Eduardo Pondal

Nos apartados desta sección podedes consultalas.